Vote

Top votes

# Name Votes
#1 UnDeadFetus 38
#2 patrick1986666 15
#3 Poteo 6
#4 Finny 5
#5 Scarecrow 1

Rewards

Name Chances
1 Credit 95.00 %
2 Credits 70.00 %
3 Credits 50.00 %
5 Credits 15.00 %
20 Credits 5.00 %
100 Credits 1.00 %